ЗАПОВЕД № 415

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ гр. Червен бряг, ул. „Тома Петков“ № 25   ЗАПОВЕД № 415 гр. Червен бряг/04.11.2016 г.             На основание чл. 259, ал. 1, чл. 265 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка  с изпълнение на Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини … Continue reading »

Списък на класните ръководители

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ   Класни ръководители                                             Учители в ЦДО І а клас Валентина Георгиева                                 Виолина Авджийска І б Маргарита Димитрова                                      Константин Банков І в Боянка Кръстева                                                  Десислава Гергова І г Стефка Бръмбашка                                            Донко Доков ІІ а Ралица Добрева                                                 Петя Георгиева ІІ б Васил Василев                                                    Галя Николова ІІ в Красимир … Continue reading »

Екскурзия до НИШ

Една от почивките на път за Ниш Челе Кула е един от най-морбидните паметници след манастирите, които пазят черепите на убити хайдути. При битката при Чегар от 1809 г. за освобождението на Сърбия от турско робство войводата Стефан Синделич в отчаянието си се обръща на камикадзе срещу турските укрепления, като взривява барутните складове. Убива себе си, 4000 от своите хора … Continue reading »