Годишен план за организацията и дейността на комисията за превенция и борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни ученици

Годишен план за организацията и дейността на комисията за превенция и борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни ученици

План за контролната дейност на Емил Лалов Горанов, директор на СОУ „д-р Петър Берон“ Червен бряг

План за контролната дейност на Емил Лалов Горанов, директор на СОУ „д-р Петър Берон“ Червен бряг