План за защита на пребиваващите при бедствия, аварии, катастрофи и пожари

План за защита на пребиваващите при бедствия, аварии, катастрофи и пожари  

ПРАВИЛНИК за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

ПРАВИЛНИК за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

ПЛАН за работа на училищен координационен съвет за справяне с тормоза в училище по изпълнение на „Механизма за противодействие на училищния тормоз“

ПЛАН за работа на училищен координационен съвет за справяне с тормоза в училище по изпълнение на „Механизма за противодействие на училищния тормоз“