ЗАПОВЕД № 415

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ гр. Червен бряг, ул. „Тома Петков“ № 25   ЗАПОВЕД № 415 гр. Червен бряг/04.11.2016 г.             На основание чл. 259, ал. 1, чл. 265 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка  с изпълнение на Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини … Continue reading »