Списък на класните ръководители

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ   Класни ръководители                                             Учители в ЦДО І а клас Валентина Георгиева                                 Виолина Авджийска І б Маргарита Димитрова                                      Константин Банков І в Боянка Кръстева                                                  Десислава Гергова І г Стефка Бръмбашка                                            Донко Доков ІІ а Ралица Добрева                                                 Петя Георгиева ІІ б Васил Василев                                                    Галя Николова ІІ в Красимир … Continue reading »

ЗАПОВЕД № 1223

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” ул. „Тома Петков” №25 – гр. Червен бряг; тел./факс: 0659/93162; 0659/92009; 0659/92751; e–mail: p_beron@abv.bg; www.sou–beron.org    ЗАПОВЕД № 1223 гр. Червен бряг/13.04.2016 г. На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и във връзка с опазване живота и … Continue reading »