Прием в първи клас за учебната 2016/2017 година

Средно общообразователно училище „Д-р Петър  Берон“ гр. Червен бряг   УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /ЕМИЛ ГОРАНОВ/   КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИТЕ В І КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА    С цел да не се създава обществено напрежение и във връзка със задоволяване интересите на ученици и родители определяме критерии, с които не ограничаваме родители и настойници … Continue reading »

Заповед №1053

Средно общообразователно училище „Д-р Петър Берон” гр. Червен бряг, ул. „Тома Петков” №25 Заповед №1053 гр. Червен бряг, 21.03.2016 г.          На основание чл. 147, ал. 1, т. 8 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и във връзка с писмо с рег. №374000-1475/16.03.2016 г. на Районно управление на МВР – гр. Червен … Continue reading »

Годишен план за организацията и дейността на комисията за превенция и борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни ученици

Годишен план за организацията и дейността на комисията за превенция и борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни ученици

План за контролната дейност на Емил Лалов Горанов, директор на СОУ „д-р Петър Берон“ Червен бряг

План за контролната дейност на Емил Лалов Горанов, директор на СОУ „д-р Петър Берон“ Червен бряг