ЗАПОВЕД № 1223

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” ул. „Тома Петков” №25 – гр. Червен бряг; тел./факс: 0659/93162; 0659/92009; 0659/92751; e–mail: p_beron@abv.bg; www.sou–beron.org    ЗАПОВЕД № 1223 гр. Червен бряг/13.04.2016 г. На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и във връзка с опазване живота и … Continue reading »

Прием в първи клас за учебната 2016/2017 година

Средно общообразователно училище „Д-р Петър  Берон“ гр. Червен бряг   УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /ЕМИЛ ГОРАНОВ/   КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИТЕ В І КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА    С цел да не се създава обществено напрежение и във връзка със задоволяване интересите на ученици и родители определяме критерии, с които не ограничаваме родители и настойници … Continue reading »

Заповед №1053

Средно общообразователно училище „Д-р Петър Берон” гр. Червен бряг, ул. „Тома Петков” №25 Заповед №1053 гр. Червен бряг, 21.03.2016 г.          На основание чл. 147, ал. 1, т. 8 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и във връзка с писмо с рег. №374000-1475/16.03.2016 г. на Районно управление на МВР – гр. Червен … Continue reading »