СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ

„Д-р Петър Берон” гр. Червен бряг

 

ЗАПОВЕД № 1019

Гр. Червен бряг/10.03.2016 г.

            На основание чл. 147, ал. 1, т. 8 от Правилника за прилагане на закона за народната просвета и във връзка с участието на ученици, класирани за областен кръг на олимпиади и национални състезания, изказвам:

П О Х В А Л А

на следните ученици, класирани за:

І. Областен кръг на олимпиада по Астрономия:

 1. Ивета Кунова Петкова – ХІІ а клас

ІІ. Областен кръг на олимпиада по Английски език:

 1. Андрея Христова Нанкова – VІІІ а клас
 2. Иван Иванов Савчев – ­­­VІІІ а клас
 3. Едит Петкова Христова – ІХ а клас
 4. Христо Венелинов Димов – ІХ а клас
 5. Ивана Руменова Иванова – ІХ б клас
 6. Каролина Красимирова Кръстева – ІХ б клас
 7. Дора Симеонова Иванова – Х а клас
 8. Михаела Йовчева Тинева – Х а клас
 9. Анатоли Владиславов Тодоров ­­– ХІІ а клас
 10. Иван Свиленов Василев – ХІІ а клас
 11. Симона Александрова Георгиева – ХІІ а клас

ІІІ. Национален кръг на състезанието по английски на Асоциация на Кеймбридж училищата в България

 1. Цветелина Венелинова Венова – ІV б клас
 2. Калоян Боянов Кръстев – ­­ІV в клас
 3. Светослав Тодоров Маринов – V б клас
 4. Ива Петрова Алексиева – VІ б клас
 5. Виктория Йорданова Сашкова – VІІ а клас
 6. Иван Иванов Савчев – VІІІ а клас
 7. Едит Петкова Христова – ІХ а клас
 8. Каролина Красимирова Кръстева – ІХ б клас
 9. Михаела Йовчева Тинева – Х а клас
 10. Димана Красимирова Маринова – ХІ а клас

ІV. Областен кръг на олимпиада по Философия

 1. Тодор Радославов Ценов – ІХ б клас
 2. Евелин Руменова Георгиева – ХІ а клас
 1. Областен кръг на национална олимпиада по Информационни технологии
 1. Георги Венциславов Тодоров – VІ а клас
 2. Ивайло Мариянов Петров – VІ а клас
 3. Кристиян Стилиянов Главчовски – VІ а клас
 4. Майкъл Цветелин Цветанов – VІ а клас
 5. Божидар Цветанов Даков – VІ б клас
 6. Габриел Иванов Георгиев – VІ б клас
 7. Ива Петрова Алексиева – VІ б клас
 8. Милен Христов Ватовски – VІ б клас
 9. Сияна Евгениева Стоянова – VІ б клас
 10. Христо Владимиров Маринов – VІ б клас
 11. Беатрис Младенова Сашова – VІ в клас
 12. Глория Николаева Николова ­– VІ в клас
 13. Габриел Даниелов Генов – ІХ а клас
 14. Даниела Валентинова Найденова – ІХ а клас
 15. Николай Петров Иванов – ХІ а клас

VІ. Областен кръг по Биология и здравно образование

 1. Ивалина Пламенова Иванова – ІХ б клас
 2. Ивана Руменова Иванова – ІХ б клас

VІІ. Участия в национални конкурси

 1. Сдружение „Младежко бюро за социални услуги и граждански инициативи“ гр. Плевен награждава СОУ „Д-р Петър Берон“ гр. Червен бряг с плакет на благодарността с участието на Димана Красимирова Маринова от ХІ а клас и Виктория Цветомирова Петкова от ХІ а клас.
 2. От участие в национален конкурс за рисунка „Недорисуван свят“ – гр. Чирпан, спечелено второ място от Натали Анатоли Антонова от ХІ б клас и поощрителна награда от Илияна Александрова Димитрова  от ІХ а клас.
 3. От участие в национален конкурс – изложба за детска рисунка „Св. Трифон Зарезан“ гр. Сунгурларе спечелено първо място от Илияна Александрова Димитрова от ІХ а клас.
 4.  От участие в национален конкурс „Освобождението“ – гр. Плевен, спечелено трето място от Йордан Красимиров Йорданов от V г клас и поощрителна награда от Божидар Бориславов Маринов от ІV в клас.
 5. От участие в национален конкурс за ученическо есе на тема „Десет причини да продължа образованието си в България“ спечелено второ място  от Евелин Руменова Георгиева от ХІ а клас.
 6. Спечелени призови места от участия в национални и  международни състезания от Патрицие Найманова от ІV в клас.

Настоящата заповед да се доведе до знание на всички ученици в училището.

Директор:                                                                                                         /Емил Горанов/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іа                                                                   ІІІа                                                   Vа

 

Іб                                                                  ІІІб                                                   Vб

 

Ів                                                                   ІІІв                                                   Vв

 

Іг                                                                                                                              Vг

 

Ід

 

 

 

ІІа                                                                 ІVа                                                    VІа

 

ІІб                                                                 ІVб                                                    VІб

 

ІІв                                                                 ІVв                                                    VІв

 

ІVг                                                    VІг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІІа                                                  VІІІа                                                ІХа

 

VІІб                                                  VІІІб                                                ІХб

 

VІІв

 

 

 

 

Ха                                                     ХІа                                                    ХІІа

 

ХІб