/От 12 март 2016 година до 18 март 2016 година/

  • 12 март 2016 г. /събота/

Час: 14:30

Място: Училищен двор

Прощална неделя – празник на всеобщото опрощение. „Аз ти прощавам и ти ми прости“ – пресъздаване на обичая от ученици в начален етап.

  • 14 март 2016 г. /понеделник/

Час: 14:30

Място: Паметника на Д-р Петър Берон

Церемония по поднасяне на венец пред бюст паметника на Д-р Петър Берон.

  • 15 март 2016 г. /вторник/

Час: 14:00

Място: Актова зала на училището

Конкурс за ученическо творчество от ученици в І клас – стихотворения, разкази, рисунки.

Участници: Ученици от І клас

  • 16 март 2016 г. /сряда/

Час: 15:00

Място: Физкултурен салон – І база

Презентация за живота и делото на Д-р Петър Берон.

Концертна програма с участието на ученици от СОУ „Д-р Петър Берон“.

Участници: Ученици от ІІ до VІ клас

  • 17 март 2016 г. /четвъртък/

Час: 13:30

Място: Актова зала на училището

Музикално-поетичен следобед.

Четене на статии и откъси от „Рибен буквар“ и есета, посветени на празника под музикален съпровод.

Участници: Ученици от VІІ до ХІІ клас

  • 18 март 2016 г. /петък/

Час: 13:00

Организиране на спортни състезания, походи и разходки с учениците от полуинтернатните групи.

Участници: Ученици от І до ІV клас