Средно общообразователно училище „Д-р Петър Берон”

гр. Червен бряг, ул. „Тома Петков” №25

Заповед №1053

гр. Червен бряг, 21.03.2016 г.

         На основание чл. 147, ал. 1, т. 8 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и във връзка с писмо с рег. №374000-1475/16.03.2016 г. на Районно управление на МВР – гр. Червен бряг, изказвам

П О Х В А Л А

         На МАРТИН ИВАНОВ БЕБОВ – ученик от VІ в клас, затова че на 15.03.2016 г. е предал в управлението намерен от него мъжки портфейл с документи, за да може да бъде върнат на собственика му.

Настоящата заповед да се доведе до знание на учениците от  СОУ „Д-р Петър Берон”.

 

Директор:
/Емил Горанов/

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.