На 25 март 2016 г. се проведе видеомост по скайп на ученици от СОУ „Д-р Петър Берон“  гр. Червен бряг и ученици от Школа №5 – гр. Таганрог, Русия.

По този начин училището стана партньор на руското училище в проекта му „Наследството на Кирил и Методий в съвременния свят“.

Русия 1

В срещата взеха участие ученици от 5а, 9а, 9б, 11а и 12а класове на СОУ „Д-р Петър Берон“ и ученици от 9 и 10 клас на училище №5.

В проведения видеоразговор учениците задаваха и отговаряха на въпроси за 24 май и празнуването му в различните държави, за изучаването на руски език в българското училище, за близостта на двата езика и азбуки, за Петър Берон.

Русия 2

Децата рецитираха стихотворения, показваха рисунки и други предмети, изработени по повод срещата.

В нея се включиха учители по руски език в двете училища и г-н Дмитрий Куличов, специалист в отдела за муждународни връзки в администрацията на гр. Таганрог.

Русия 3

Всички участници изразиха желание да продължат и занапред да си сътрудничат.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.