След осъществения видеомост между ученици от СОУ „Д-р Петър Берон“ гр. Червен бряг и ученици от Школа №5 – гр. Таганрог, Русия, се получи писмо от Дмитрий Куличов – специалист в отдела за международни връзки в администрацията на гр. Таганрог. Господин Куличов благодари на българските учениците за участието им в проекта „Наследството на Кирил и Методий в съвременния свят“ и изрази желанието на руските ученици да продължат общуването си и по други теми.русия

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.