„Използвай въображението си, твори, бъди новатор!”

Няма дете, което да не желае да се изяви.

Няма дете, което да не иска да бъде забелязано

 

            След детската градина училището е първото място, където се докосваме до светлината на познанието. А всеки учебен ден е поредното стъпало към по-достойно бъдеще за нашите деца. Защото без знанието и образованието настоящето е загубено, а бъдещето – немислимо.

Всяка секунда, през която живеем е нова и неповторима за Вселената. Миг, който не се връща. Казваме на всяко едно дете: Ти си истинско чудо; Ти си неповторим; Ти можеш да станеш Шекспир, Микеланджело Бетовен… Имаш сили за всичко. Ти трябва да се трудиш – ние всички трябва да се трудим  за да направим заедно света достоен за децата му!

В СУ „Д-р Петър Берон“ са създадени условия за интелектуално и личностно развитие на учениците, осигуряване на пълноценното протичане на учебния процес и опазване живота и здравето им.

Приоритет на всеки учител са интересите, потребностите и възможностите на децата, с цел изграждане на умения и навици за ефективна организация на  учебната дейност и формиране на умения за прилагане на получените знания в нова ситуация; предоставяне на равни шансове за изява и развитие на творческите заложби и способности на всяко дете; формиране на усещане за училището като уютно място, където децата  ходят с желание и се чувстват в безопасност.

 

Начините на организиране и провеждане на часовете от страна на учителя, с използването на нестандартни методи, интерактивни средства и учебна техника, превърнаха училището в желано за учениците и техните родители място за учене, игри и обогатяване на техния социален опит.

Програмата „Енвижън“, с която учителите в СУ „Д-р Петър Берон“ имат възможност да работят поражда още по-голям интерес у децата към науката. Учителите разработват, споделят и редактират интерактивно учебно съдържание; провеждат интерактивни електронни уроци. Учениците са в активно взаимодействие с мултимедиен екран чрез много мишки, свързани към един компютър.  Енвижън дава възможност урокът да бъде по-интересен, да се използват различни дейности в рамките на един учебен час и с участието на всички деца едновременно. Освен това вариантите за проверка и самопроверка са забавни и се отчитат  на момента. Има въможност да се включат допълнителни материали и информация, полезна за децата. Така учениците забавлявайки се усвояват  по-добре учебният материал.

Училището работи на  целодневна форма на организация на учебно-възпитателния процес. Важен момент от целодневната форма са часовете за организиран отдих и спорт.

По време на организирания отдих и спорт се провежда обедното хранене на децата и почивката им чрез различни видове разтоварващи дейности, включващи игри /подвижни и спортни, занимателни, обучаващи, сюжетни, музикални; разходки – всичко по избор и собствени предпочитания на ученика/. Учениците с удоволствие участват в отборните игри, като чрез тях  изграждат умения за работа в екип. Проявяват лидерските си качества и се учат да приемат своите успехи и неуспехи с достойнство.

Учениците в СУ “Д-р Петър Берон” са включени в разнообразни дейности – конкурси, състезания, тържества, изложби, посещение на различни институции, запознаване с различни професии и много други. Всичко това цели да се разшири техния кръгозор и познания, да станат по-богати емоционално, творчески свободни и съпричастни към успехите на другите; формиране на умения за труд и човешки добродетели. Когато творят учениците проявяват увереност и емоционално удовлетворение от работата си. В някои от дейностите са включени и родители, които помагат с труд и предоставят материали за реализиране на тези дейности.

Ето и някои от реализираните дейности, изяви и мероприятия:

  • Екскурзия до зоологическата градина в гр. Кнежа – Учениците се отделиха от своето ежедневие, запознавайки се с част от многообразието на животинския свят и поведението на животните. Емоционално удовлетворени, обогатиха знанията си за природата и заобикалящата ни среда;
  • „Панаир на плодородието” – Ученици, родители, учители и възпитатели се включиха в подреждане на есенния кът. Беше подредена изложба от тематични рисунки, апликации, фигури от пластилин и фигури от природни материали. А богатствата на природата и плодородието отрупаха къта с най-разнообразни, атрактивно подредени истински плодове и зеленчуци, както и зимнина, приготвена от даровете на есента. За доброто настроение по време на панаира се погрижиха учениците от отделните следобедни групи, които рецитираха, пяха, задаваха гатанки и се веселиха. Впечатляваща за всички беше и отрупаната с вкусни ястия синия, от където се почерпиха учениците и гостите с топла питка, мед, баница с тикви, ядки и плодове;
  • „Ден на християнското семейство” – изготвени бяха табла и кътове във всички класни стаи, както и във фоайето на училището. В един от класовете се проведе състезание с ученици и родители. Игрите бяха свързани с ежедневието на участниците в семейната ангажираност и задължения;
  • „Внимание, деца на пътя” – По повод Световния ден за възпоменаване на жертвите от пътно-транспортни произшествия в продължение на една седмица се провеждаха дейности и мероприятия с активното участие на учениците. Подреди се училищна изложба с рисунки и изделия, изработени в часовете за занимания по интереси. Проведе се викторина и състезание по БДП във випуск трети клас. Интересно за ученици, учители, родители и гости беше проведеното състезание за рисунка на асфалт.;
  • Коледни и новогодишни празници – Наред с изработването на традиционните играчки, картички и рисунки за украса на коридори, фоайета и класни стаи, се проведоха различни тържества, драматизации, мероприятия. „На работа, джуджета!” – ученици от ПИГ изработиха подаръци и подготвиха програма, с която приятно изненадаха децата със специални образователни потребности, които посещават Центъра за деца с увреждания;
  • „Баба Марта бързала” – Работилници за мартеници, с активното участие на родителите се „отвориха” във всички стаи, а с част от изработените мартеници учениците участваха в благотворителен базар, организиран от община Плевен;
  • „Да изчистим България за един ден” – Всички ученици, учители, възпитатели и родители приветстваха инициативата на BTV. С желание, труд и старание децата се включиха в почистването, но много по-удовлетворени останаха от това, че всяко дете имаше възможност да донесе и засади растение в двора на училището като поеме грижата за него – да го плеви и полива редовно;
  • „Поклон пред Апостола”, „Какво знаем за патрона на нашето училище – д-р Петър Берон?”, „Пролетни и великденски празници и обичаи” и много други инициативи се отбелязваха по аналогичен начин, докосваха сърцето на всички участници, обогатявайки ги със знания, приучавайки ги да почитат българските традиции и обичаи и да са горди с делата и подвига на героите и будителите.
  • Връзка между миналото и настоящето остават народните песни и обичаи. Нашите ученици поддържат фолклорните традиции на родния край. С желание се включват във всяка една програма или ритуал, съпровождащ някакъв български празник. Казват, че танцовият фолклор на един народ е и мярка за неговия духовен живот. А българският танцов фолклор е извънредно богат и разнообразен.
  • „Маратон на четенето”, „Бързи, смели, сръчни”, „Денсинг старс”, „Трети клас търси таланти”, „Математическо състезание”, „Най-красив и вкусен сандвич” и др. инициативи допринасяха за повишаване на емоционалния тонус на учениците и удовлетворение от постигнатите резултати при победа.

Четем, пишем и учим старателно! Играем и се веселим! Забавляваме се и творим!

Стараем се да повишаваме доверието към училището като институция и към учителите като професионалисти. Това прави училището ни предпочитано и желана територия за учениците.

Да бъдеш ученик е предизвикателство – да помогнем на децата да го посрещнат!

Да бъдеш ученик е приключение – да помогнем на децата да го осъществят!

Да бъдеш ученик е игра – да помогнем на децата да я изиграят!

Да бъдеш ученик е пътешествие – да помогнем на децата да го извървят!

Да бъдеш ученик е тайнство – да помогнем на децата да го преоткрият!

Да бъдеш ученик е битка – да помогнем на децата да я приемат!

Да бъдеш ученик е емоция – да помогнем на децата да я изживеят!