Персонал в СОУ „Д-р Петър Берон” гр. Червен бряг

 

Директор

Емил Лалов Горанов

 

Помощник-директори

Планета Петрова Митковска – Помощник – директор по учебна дейност

Искра Христова Авджийска – Помощник – директор по учебна дейност

Наташа Павлова Славкова – Помощник – директор по административно-стопанска дейност

 

Педагогически съветник

Анелия Иванова Йолова

 

Педагогически колектив

Антон Стоянов Шуманов – учител по Информатика и информационни технологии

Андреана Василева Николова – възпитател

Бойка Станчева Атанасова – учител по Английски език

Боянка Костадинова Кръстева – учител в начален етап

Валентина Георгиева Младенова – възпитател

Васил Венциславов Василев – учител в начален етап

Вергиния Александрова Иванова – учител по Френски език

Вергиния Христова Дамянова – учител по Физическо възпитание и спорт

Весела Христова Николова – старши възпитател

Веселка Иванова Георгиева – Докова – учител по Немски език

Вилияна Захариева Херувимова – учител по Математика

Галина Матеева Кънова – учител по Български език и литература

Геновева Петрова Ценкуловска – учител по Математика

Георги Петров Георгиев – учител по География и икономика

Грета Петкова Късовска – възпитател

Грета Стефанова Стоянова – учител по Английски език

Даниела Йорданова Нечовска – учител по Биология и здравно образование

Дафина Петрова Томова – учител в начален етап

Деница Кръстева Петрова – учител по Английски език

Димитър Василев Димитров – учител по Физическо възпитание и спорт

Донко Петков Доков – възпитател

Дора Миткова Маринова – Димитрова – учител в начален етап

Иван Вълчков Иванов – учител по Изобразително изкуство

Иван Красимиров Цветков – учител по Музика

Иванка Живкова Георгива – възпитател

Иванка Недкова Радинска – възпитател

Илияна Петрова Георгиева – учител по Български език и литература

Калинка Аспарухова Козовска – учител в начален етап

Красимир Митков Ангелов – учител в начален етап

Красимира Атанасова Николова – учител по Химия и опазване на околната  среда

Красимира Василева Динкова – учител в начален етап

Константин Цалков Банков – възпитател

Лидия Лакова Стоянова – учител в начален етап

Лиляна Иванова Вутова – учител по Биология и здравно образование

Маргарита Цекова Томова – учител по Български език и литература

Маргарита Христова Димитрова – учител в начален етап

Мария Светлинова Белякова – възпитател

Марияна Ангелова Александрова – възпитател

Мая Георгиева Йончева – учител в начален етап

Меди Михайлова Щийнингер – учител по Информатика и  информационни технологии

Момчил Симеонов Стоянов – учител по Английски език

Миглена Стоянова Христова – учител в начален етап

Митко Бенчев Трифонов – учител по Физическо възпитание и спорт

Мирослава Цанова Иванова – възпитател

Наталия Борисова Кънчева – учител по История и цивилизация

Нели Петкова Митрова – учител в начален етап

Нивяна Цветкова Николова – учител по Физика и астрономия

Николай Георгиев Гърков – учител по Изобразително изкуство

Петьо Венелинов Николов – учител по Информатика и информационни технологии

Поля Радославова Василева – възпитател

Първолета Начева Филипова – учител в начален етап

Радка Цветанова Гетова – старши възпитател

Ралица Добрева Петрова – учител в начален етап

Светла Христова Милчева – учител по Български език и литература

Силвия Ангелова Николова – възпитател

Стела Христова Иванова – учител по Английски език

Стефка Василева Бръмбашка – учител в начален етап

Христо Цветанов Ватовски – учител по История и цивилизация

Цветанка Йотова Василева – Иванова – възпитател

Цветелинка Георгиева Кирилова – учител по География и икономика

Цветко Димитров Николов – учител по Биология и здравно образование

 

Служители

Даринка Георгиева Узунска – главен счетоводител

Валя Живкова Стоянова – касиер-счетоводител

Таня Славчева Пробойска – технически изпълнител

Веселина Иванова Младенова – домакин

Анелия Константинова Ганьова – чистач

Иван Манолов Александров – работник-поддръжка

Лиляна Георгиева Петкова- чистач

Маринчо Цветанов Цоловски – огняр

Милена Йотова Стоянова – чистач

Николай Василев Кръстев – шофьор

Огнян Методиев Райчев – огняр

Павлина Василева Вълкова – чистач

Радослав Дамянов Иванов – дърводелец

Славка Иванова Павлова – чистач

Славка Цветанова Петрова – чистач

Стефчо Милчев Стоянов – шофьор

Татяна Георгиева Начева – чистач

Тони Цветков Цветанов -шофьор