За контакти:

Емил Горанов – директор, тел. 0659 93162, 0887 003565

Планета Митковска – пом. директор, тел. 0659 92751

Наташа Славкова – пом. директор, тел 0659 92009 – I база

Искра Авджийска – пом. директор, тел. 0659 92009 – I база

e-mail: p_beron@abv.bg